รองนายก อบจ.สงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะภาษาจีน "ศรีนครคัพ" ครั้งที่3

    2013-12-23 09:18:18
             ด้วยโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ ร่วมกับห้องเรียนขงจื้อ ได้จัดงาน "ศรีนครคัพ ครั้งที่ 3" ในวันที่ 21 ธันวาคม 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนศรีนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายในงานจัดให้มีพิธีเปิดรูปปั้นเหมือนขงจื้อ การแข่งขันสุนทรพจน์จีน การประกวดคัดลายมือจีน ร้องเพลงจีน การแข่งขันทักษะภาษาจีน ซึ่งมีผู้เข้าแข่งขันจากทั่วทั้งภาคใต้ โดยประธานในพิธี คือ นายธนกร จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา