นายก อบจ.สงขลาให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่

    2013-12-23 09:07:12
            วันที่ 20 ธันวาคม 2556 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา ในโอกาสเดินทางเข้าพบ พร้อมขับร้องเพลงอวยพรปีใหม่เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2557 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา