นายก อบจ.สงขลา ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ของโรงเรียน ตชด.บ้านบาโรย พร้อมทั้งสนับสนุนโครงการฯ

    2013-12-19 13:46:10
               ในช่วงเช้าของวันที่ 19 ธันวาคม 2556 นายนิพนธ์ บุญญามณี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ นำทีมข้าราชการและพนักงานในสังกัด อบจ.สงขลา เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติหลังใหม่ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย หมู่ที่ 11 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา (ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2541 โดยเปิดสอนในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา) พร้อมกันนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลายังได้มอบเงินสนับสนุนเพื่อใช้ในการเรียนการสอน และสนับสนุนค่าอาหารให้แก่โรงเรียนฯ ภายใต้โครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดสงขลา             สำหรับการดำเนินงานดังกล่าว นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ"งานพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา " ซึ่งถือเป็นอีกบทบาทหนึ่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญกับ "เด็ก" ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ จำต้องมีการศึกษาเป็นรากฐานควบคู่กับการได้รับสารอาหารตามหลักโภชนาการ ทั้งนี้สิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย และสติปัญญาของเด็กได้อีกด้วย