นายก อบจ.สงขลาร่วมงานสถาปนาคณะกรรมการบริหารสมาคมไหหลำจังหวัดสงขลาและแสดงความยินดีกับนายกสมาคมคนใหม่

    2013-12-19 08:20:00
              ในช่วงเย็นของวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ณ สมาคมไหลำสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมงานสถาปนาคณะกรรมการบริหารสมาคมไหหลำสงขลา และร่วมแสดงความยินดีกับนายดนัยธร จารุพฤกษ์พันธ์ ที่ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมฯคนใหม่