รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว

    2013-12-16 16:21:10
       ในช่วงค่ำของวันที่ 14 ธันวาคม 2556 นายธนกร จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว "กิจกรรมรถแต่แรกสงขลา ครั้งที่ 3" ณ ลานเวทีศาลากลางน้ำเลียบคลองท่าพรุ ชุมชนบ้านท่าพรุ 1 ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และเทศบาลเมืองสะเดา ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเมืองสะเดา ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายแก่สายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ อันจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชนได้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ขบวนรถโบราณคลาสสิคซึ่งเป็นรถโบราณหายากที่มาจากทั่วประเทศมีทั้งรถยนต์ รถมอเตอร์ไซต์ และรถจักรยาน รวมไปจนถึงรถมอเตอร์ไซค์ในรุ่นสงครามโลกที่หาดูได้ยาก กิจกรรมการปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่คลองท่าพรุ กิจกรรมการประกวดความสวยงามของรถโบราณ รวมทั้งกิจกรรมการแสดงรื่นเริงต่างๆอีกมากมาย