นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วยข้าราชการร่วมวางพวงมาลารำลึกวีรชนกล้าหาญ เนื่องในวันวีรไทย

    2013-12-08 20:37:23
                     วันที่ 8 ธันวาคม 2556 (เวลา 07.00 น.) ณ บริเวณหน้าอนุเสาวรีย์พลเเอกหลวงเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์  บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด อบจ.สงขลา ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ องค์กรภาคเอกชน และประชาชนในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา พิธ๊ทางศาสนาเพื่อบำเพ็ญกุศลและรำลึกถึงวันวีรไทย โดยมีนายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฯ                 วันวีรไทย เป็นวันสำคัญวันหนึ่ง เนื่องจากเป็นวันแห่งการรำลึกถึงวีรชนผู้กล้าหาญที่ได้เสียสละ เลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติไทยในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา และสงครามโลกครั้งที่ 2