นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงาน ร่วมงานรวมใจถวายพระพรฯ

    2013-12-08 19:26:07
             เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 7 ธันวาคม 2556 ณ หอประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมงานถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 โดยมีนายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานกล่าวถวายพระพรชัยมงคล พร้อมด้วยพสกนิกรชาวจังหวัดสงขลาร่วมในงานถวายพระพรชัยมงคลเป็นจำนวนมาก          สำหรับการจัดงานรวมใจถวายพระพรชัยมงคลในครั้งนี้ จังหวัดสงขลา ร่วมกับ อบจ.สงขลา จัดขึ้นเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้เหนือเกล้าฯ ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งใหญ่แด่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทรงอุทิศกำลังพระวรกายเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับมหาชนชาวสยาม ได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรในรูปแบบต่างๆมากมายสุดคณานับ ทรงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในทุกพื้นที่