รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา

    2013-12-06 14:14:38
        ในช่วงค่ำ (เวลา 18.00น.) ของวันที่ 5 ธันวาคม 2556 นายธนกร จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2556 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา