นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัย และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ

    2013-12-06 08:40:00
                  เมื่อเวลา 19.19 น. วันที่ 5 ธันวาคม 2556 ณ หอประชุมเปรม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานในสังกัด อบจ.สงขลา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ โดยมีนายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานในพิธี ร่วมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชน ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้าและประชาชนชาวจังหวัดสงขลา พร้อมกันนี้ผู้เข้าร่วมพิธียังได้ร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณตน "ในการจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่น แน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน สร้างคุณประโยชน์แก่แผ่นดิน ดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา และเจริญรอยตามแนวทางพระบรมราโชวาทตลอดสืบไป"                  ลำดับต่อมา นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีได้นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา และเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน พร้อมทั้งร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรเพื่อเปล่งเสียงทรงพระเจริญให้กึกก้องต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจให้เหล่าพสกนิกรชาวไทยได้อยู่กันอย่างร่มเย็นตลอดมา และนอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมพิธียังได้รับชมการแสดงจากสถานกงสุลสาธารณรัฐประชาชนจีน สถานกงสุลอินโดนีเซีย และสถานกงสุลมาเลเซีย (มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา) ซึ่งต่างพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย