นายก อบจ.สงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2556"

    2013-12-05 16:49:12
            วันที่ 4 ธันวาคม 2556 (เวลา 19.00น.) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2556" ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2556 ณ ศาลาประชาคม อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลาโดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 ทั้งนี้ภายในงานมีการมอบโล่รางวัลให้แก่พ่อดีเเด่น พร้อมทั้งยังมีกิจกรรมต่างๆที่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว