นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรฯ

    2013-12-05 15:06:24
            เวลา 09.00 น. (วันที่ 5 ธันวาคม 2556) ที่หอประชุมเปรม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด อบจ.สงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ข้าราชการตุลาการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา "5 ธันวาคม 2556" ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีฯ         สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประธานในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล ต่อจากนั้นผู้ร่วมพิธีได้ร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณในการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง