นายก อบจ.สงขลา ร่วมในงานประเพณีห่มผ้าควนเจดีย์ ณ หมู่ที่ 6 บ้านควนเจดีย์ ตำบลลำไพล อ.เทพา

    2018-05-28 09:44:42
    27 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมในงานประเพณีห่มผ้าควนเจดีย์ ณ หมู่ที่ 6 บ้านควนเจดีย์ ตำบลลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา โดยมี นายอำเภอเทพา คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มแม่บ้านและประชาชนทั่วไปเข้าร่วม แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจ ความรักสามัคคีของคนในท้องถิ่น นอกจากนั้นแล้ว บนควนเจดีย์แห่งนี้ ยังจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสงขลาอีกแห่งหนึ่ง ที่มีจุดชมวิวที่สวยงามโดยเฉพาะจุดชมทะเลหมอกของอำเภอเทพา