รองนายก อบจ.สงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ-ปักเลื่อมดีไซน์

    2013-12-04 17:47:23
    วันที่ 4 ธันวาคม 2556 ณ ศาลาเอนกประสงค์โรงเรียนตาดีกา บ้านลำลอง ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ-ปักเลื่อมดีไซน์ สำหรับกลุ่มสตรีพัฒนาชุมชนอำเภอนาทวี โดยมีนายร่อเหตุ รักหมัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย