นายก อบจ.สงขลาเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

    2013-12-04 14:17:30
                 วันที่ 4 ธันวาคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หัวน้าส่วนราชการต่างๆในพื้นที่จังหวัดสงขลา ข้าราชการ คณะครู นักเรียน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน             สำหรับพิธีการที่จัดขึ้นในวันนี้ประกอบด้วย พิธีวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในพื้นที่จังหวัดสงขลาร่วมวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง,พิธีสงฆ์,พิธีกล่าวอาเศียรวาทราชสดุดี, พิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวายพระพรชัยมงคล             ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดสงขลาได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้