นายก อบจ.สงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรม ปั่น...ปันน้ำใจเพื่อพ่อ

    2013-12-02 11:11:24
           องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ชมรมสงขลาซันเดย์ไบค์ องค์กรภาครัฐและเอกชน จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรม "ปั่น...ปันน้ำใจเพื่อพ่อ ครั้งที่ 3" โดยนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานและร่วมปล่อยขบวนจักรยาน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556 เวลา 06.00 น. ณ ลานโก้งโค้งวิลล่ามาร์เก็ต อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา        นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนที่รักการปั่นจักรยานได้มารวมตัวกันเพื่อปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 86 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์และส่งเสริมให้เยาวชน ตลอดจนประชาชนที่รักการปั่นจักรยานออกกำลังกายได้ร่วมกันปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯจากลานโก้งโค้งวิลล่ามาร์เก็ต อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ถึงบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ หลังจากนั้นได้มีการมอบรางวัลแก่นักปั่นจักรยานและรับประทานอาหารร่วมกัน