ที่ปรึกษานายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา

    2013-11-25 15:03:17
               ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา นายนวพล บุญญามณี ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในฐานะนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของจังหวัดสงขลา