นายก อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับนายสัญญา วัชรพันธุ์ ประธานตัวแทนองค์กรภาคประชาชนการจัดงานวันกตัญญูกตเวที เชิดชูเกียรติพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

    2018-05-31 16:04:55
    31 พฤษภาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับนายสัญญา วัชรพันธุ์ ประธานตัวแทนองค์กรภาคประชาชนการจัดงานวันกตัญญูกตเวที เชิดชูเกียรติพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ และตัวแทนองค์กรภาคประชาชนที่เข้าพบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะ และร่วมปรึกษาหารือ ในเรื่องของการสนับสนุนให้มีการจัดงานวันกตัญญูเชิดชูเกียรติพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยมีองค์กรภาคประชาชนร่วม 100 องค์กรร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความเคารพ ศรัทธา ความกตัญญูกตเวที และเชิดชูเกียรติยศ ซึ่งเป็นการริเริ่มจากภาคประชาชนและภาคราชการ