นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตำบลคูเต่าเพื่อตรวจสถานการณ์น้ำท่วมและเร่งเก็บผักตบชวา วัชพืชและสิ่งปฏิกูล

    2013-11-25 13:09:12
      ช่วงบ่ายของวันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะลงพื้นที่ตำบลคูเต่าเพื่อสำรวจสถานการณ์น้ำท่วม  พร้อมทั้งเร่งดำเนินการจัดเก็บผักตบชวา วัชพืืชและสิ่งปฏิกูล ให้พ้นจากลำคลองเพื่อไม่ให้ขวางทางน้ำ ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้นายภิญโญ จิตตพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลคูเต่าให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย