นายก อบจ.สงขลาระดมเครื่องจักรกลขนาดหนักเร่งเก็บผักตบชวา วัชพืชและสิ่งปฏิกูล บริเวณคลองแยกบ้านหารฯ

    2013-11-24 18:46:35
            วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น. บริเวณคลองแยกบ้านหาร-ท่าช้าง หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ นายประเสริฐ จันทร์ทวี รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านหาร ลงพื้นที่เพื่อตรวจสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมทั้งระดมเครื่องจักรกลขนาดหนักเร่งเก็บผักตบชวา วัชพืช รวมถึงสิ่งปฏิกูลให้พ้นจากลำคลองเพื่อไม่ให้ขวางทางน้ำ  ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังได้เป็นอย่างดีในขณะนี้ รวมถึงยังสามารถรองรับมวลน้ำที่กำลังไหลมาจากพื้นที่ที่ประสบภาวะน้ำท่วมขัง ทั้งนี้นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา คาดว่าการดำเนินงานดังกล่าวสามารถป้องกันไม่ให้น้ำไหลเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในเขตใกล้เคียงได้อีกทางหนึ่งด้วย