นายก อบจ.สงขลา นำคณะลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนฯ

    2013-11-22 16:55:54
             ในช่วงบ่ายของวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ ตันธนกุล นายกเทศบาลตำบลระโนด และนายไกรธนู แกล้วทนงค์ ส.อบจ.ระโนด ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วม และตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาพน้ำเอ่อล้นตลิ่ง (บริเวณคลองระโนด) เข้าท่วมบ้านพักอาศัย ทำให้ประชาชนไม่สามารถสัญจรออกจากบ้านพักได้โดยสะดวก และปลอดภัย ทั้งนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ได้สั่งการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยแล้ว