เลขานุการนายก อบจ.สงขลา นำคณะลงพื้นที่บ้านตรับ เพื่อตรวจสถานการณ์น้ำท่วมและเยี่ยมเยียนประชาชน

    2013-11-20 18:37:50
           เมื่อเวลา 16.00 น.ของวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ณ บริเวณบ้านตรับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา นายร่อเหตุ รักหมัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะลงพื้นที่เพื่อตรวจสถานการณ์น้ำท่วม และเยี่ยมเยียนประชาชน พร้อมนี้ยังได้รับฟังปัญหาเพื่อนำข้อมูลไปสั่งการเชิงนโยบายแก่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นลำดับต่อไป       สำหรับสถานการณ์ทั่วไปตอนนี้มีหมู่บ้านประสบภัยน้ำท่วมไปแล้ว จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 ประมาณ 200 หลังคาเรือน ทั้งนี้เป็นผลเนื่องมาจากฝนที่ตกหนักติดต่อกันมาตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556