นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง

    2013-11-18 16:51:49
                  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ให้เกียรติไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ณ บริเวณศาลาท่าชักพระ ชุมชนบ้านท่าหรั่ง ซึ่งทางเทศบาลตำบลนาสีทองร่วมกับชุมชนบ้านท่าหรั่งจัดงานในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป