นายก อบจ.สงขลา ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาเยาวชนของ อบจ.สงขลา

    2013-11-18 16:40:33
               นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาเยาวชนของ อบจ.สงขลาที่ได้รับเหรียญรางวัล และขอบคุณกับนักกีฬาทั้งที่ได้รับรางวัลและไม่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2556 ในระหว่างวันที่ 22-31 ตุลาคม 2556            นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า นักกีฬาทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนในนามของ อบจ.สงขลาอย่างดีที่สุด ทั้งนี้ขอให้นักกีฬาทุกคนได้ขยันฝึกซ้อม และทำหน้าที่ในนามทีมของ อบจ.สงขลา รวมถึงได้มีโอกาสคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับทางหน่วยงานในโอกาสต่อไป