นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการร่วมบันทึกเทปถวายพระพรฯ

    2013-11-15 09:06:05
    วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา (ช่่อง 11) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร "86พรรษา มหาราชัน"เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีคณะผู้บริหารฯ และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมบันทึกเทปในครั้งนี้ด้วย