นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในการประชุมการจัดการแข่งขันฟุตบอล "สงขลาลีก"ครั้งที่ 1

    2013-11-13 16:05:51
            วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ณ หอประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในการประชุมการจัดการแข่งขันฟุตบอล "สงขลาลีก" ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2557 ชิงถ้วยรางวัลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา ศูนย์การกีฬาประเทศไทย จังหวัดสงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา และอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดสงขลา ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้        ทั้งนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เผยว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในจังหวัดสงขลา โดยอาศัยการเล่นกีฬาฟุตบอลเข้ามาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนแนวทางข้างต้น อีกทั้งยังเป็นเวทีหนึ่งที่สามารถเฟ้นหานักเตะช้างเผือกสายเลือดชาวสงขลาที่มีฝีเท้าเป็นเลิศเข้ามาเป็นนักกีฬาอาชีพใได้ในอนาคต          สำหรับกติกาการแข่งขันได้กำหนดให้แต่ละทีมต้องส่งผู้เล่นที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอนั้น ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันสมัครระดับจังหวัด (วันที่ 25 ธันวาคม 2556)  ซึ่งกำหนดช่วงอายุไว้ดังนี้  อายุ 17-19 ปี ส่งรายชื่อได้ 12 คน ลงสนาม 4 คน/ อายุ 20-21 ปี ส่งรายชื่อได้ 10 คน ลงสนามได้ 3 คน/ อายุ 22-23 ปี ส่งรายชื่อได้ 9 คน ลงสนามได้ 2 คน และอายุ 24 ปีขึ้นไป (กลุ่มโอเพ่น) ส่งรายชื่อได้ 9 คน ลงสนามได้ 2 คน ทั้งนี้ อำเภอที่เป็นแชมป์การแข่งขันสงขลาลีกคัพ นอกจากจะได้รับเงินรางวัลเพื่อใช้เป็นงบประมาณสนับสนุนทีมแล้วทางอำเภอที่คว้าแชมป์ยังได้เงินพิเศษเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านกีฬาให้กับประชาชนในอำเภอนั้นๆอีกด้วย