นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมพิจารณาภาพวีดีโอพรีเซ้นต์ ในโครงการต่างๆ ของจังหวัดสงขลา

    2018-06-01 10:59:30
    31 พฤษภาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประชุมร่วมกับนายศักระ กบิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์ นายอำพล พงศ์สุวรรณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายสมศักดิ์ ตัณติเศรณี นายกเทศบาลนครสงขลา โยธาธิการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม ในการร่วมกันพิจารณาภาพวีดีโอพรีเซ้นต์ ในโครงการต่างๆ ของจังหวัดสงขลาทั้งที่เสร็จแล้ว และโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดสงขลา เพื่อนำเสนอต่อพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ ห้องประชุม OSM ศาลากลางจังหวัดสงขลา