นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการหน้าบ้านสวยถวายพ่อหลวงฯ

    2013-11-12 17:31:12
              วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 อบจ.สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการติดตามความก้าวหน้าโครงการหน้าบ้านสวยถวายพ่อหลวง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน            สำหรับจุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า อบจ.สงขลา ได้ร่วมกับหน่วยงานราชการใกล้เคียง จัดทำโครงการ "หน้าบ้านสวย ถวายพ่อหลวง"เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556 โดยมุ่งสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้เกิดผลทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือ การรณรงค์ การรักษาความสะอาด การพัฒนาอาคาร สถานที่ของหน่วยงานราชการต่างๆตั้งแต่บริเวณห้าแยกเกาะยอ ไปจนถึงสะพานติณสูลานนท์ให้เป็นถนนตัวอย่าง มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการขุดลอกคูคลอง ปลูกต้นพุทธรักษา พร้อมลงพันธุ์ดอกบัวตามหน่วยงานต่างๆเป็นที่เรียบแล้วตามแผนแล้ว ดังนั้น จึงได้จัดประชุมในวันนี้เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงกาข้างต้น พร้อมทั้งแจ้งแผนการดำเนินงานต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป จะมีการปลูกดอกดาวเรือง,การขึ้นรูปพระบรมฉายาลักษณ์และประดับตกแต่งไฟระย้าของหน่วยงานต่างๆตลอดสองข้างทาง เริ่มตั้งแต่เส้นทางระหว่าง 5แยกเกาะยอ ถึงสะพานติณสูลานนท์ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา รวมถึงการปรับภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่นสวยงาม             ทั้งนี้ในการดำเนินโครงการดังกล่าวจะส่งผลให้เส้นทางระหว่าง 5 แยกเกาะยอ ถึง สะพานติณสูลานนท์ เป็นเส้นทางที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะได้รับรู้ และเกิดความประทับใจ ซึ่งท้ายที่สุดจะเป็นถนนตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่นๆอีกต่อไป