รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมมาเลเซียน มา-เล-ฉันฯ

    2013-11-11 16:28:54
             องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับเทศบาลเมืองสิงหนคร ชมรมรถโฟล์คสวาเก้นจังหวัดสงขลา ชมรมรถโฟล์คสวาเก้นประเทศมาเลเซีย และกลุ่มรถจักรยานจังหวัดสงขลา จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมมาเลเซียน มา-เล-ฉัน GREEN CAMPING ครั้งที่ 1 ในระะหว่างวันที่ 9- 10 พฤศจิกายน 2556 ณ บริเวณหาดจันทร์สว่าง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีนายธนากร จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ กิจกรรมการปลูกป่า กิจกรรมปล่อยปู กิจกรรมแคมป์ปิ้ง และกิจกรรมบนชายหาด นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองต่างๆอีกมากมาย          สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดสงขลาให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายแก่สายตามนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการกระจายรายได้ในการจำหน่ายสินค้าและบริการให้กับประชาชนในท่้องถิ่นได้อีกช่องทางหนึ่ง