รองนายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรมแรลลี่จักรยานเส้นทางวัฒนธรรมเชื่อมความสัมพันธ์นานาชาติฯ

    2013-11-11 16:02:24
           วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์ (ถนนคนเดินสงขลาแต่แรก) นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรมแรลลี่จักรยาน เส้นทางวัฒนธรรมเชื่อมความสัมพันธ์นานาชาติ "Songkhla Ipoh Friendship Ride 2013" โดยมีนายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในงานแถลงข่าวฯ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา นางสาวจินตนา สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ นายสุรพล กัมพลานนท์วัฒน์ ประธานสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา นางสาวเมธาริน พงษ์รัชตะทารัณ ประธานชมรมจักรยาน Track Zone และนางธนพร ศิรินพงศ์ ประธานชมรมจักรยานเมืองสองทะเล เข้าร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ ซึ่งการจัดงานดังกล่าวจะกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-17พฤศจิกายน 2556 ณ ลานชมดาว บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา จังหวัดสงขลา        สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวทางหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างมุ่งหวังที่จะส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการลดสภาวะโลกร้อน อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผู้ร่วมงานส่วนใหญ่เป็นนักกีฬาจักรยานชาวไทย และชาวต่างชาติ จำนวน 800 คน ประกอบด้วย กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ และชาวไทยที่สนใจในการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวและสุขภาพ รวมไปจนถึงกลุ่มครอบครัวเยาวชนและคนรักการปั่นจักรยาน