พิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีครั้งที่ 18 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

    2013-11-03 11:51:17
               วันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 ณ บริเวณท่าน้ำวัดบางหยี อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเข้าร่วมพิธีเปิดงานแข่งขันเรือยาวประเพณี จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 18 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายดลเดช พัฒนารัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดฯ สำหรับการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยความร่วมมือของจังหวัดสงขลา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีการแข่งขันเรือที่มีมาอย่างยาวนาน ให้คงอยู่และเป็นที่รู้จักแก่เยาวชนรุ่นหลัง โดยการแข่งขันในครั้งนี้ มีการชิงชัย 5 ประเภท ประกอบด้วย ประเภท 12 ฝีพาย ประชาชนทั่วไป ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / ประเภท 9 ฝีพาย ประชาชนทั่วไป / ประเภท 9 ฝีพาย (จังหวัดพัทลุง , จังหวัดสงขลา) /ประเภท 7 ฝีพาย ประชาชนทั่วไป และประเภท 7 ฝีพาย เยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี รวมเรือที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 43 ลำ           สำหรับประเพณีแข่งเรือยาวจังหวัดสงขลา เป็นประเพณีที่มีการสืบทอดกันมาช้านาน และจัดขึ้นเป็นประจำบริเวณท่าน้ำวัดบางหยี หมู่ที่ 4 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ในฤดูฝนที่มีน้ำหลาก ซึ่งต่อมาได้มีการแข่งขันกันในระหว่างหมู่บ้านและขยายออกไปในอำเภอเภอใกล้เคียง จนกลายเป็นประเพณีแข่งเรือยาวประจำปีสืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้