การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา อบจ.

    2013-11-01 16:52:27
    วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังวหัดสงขลา เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระพรมหม ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน อบจ.สงขลา พร้อมประกอบพิธีสงฆ์ ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารสำนักงาน อบจ.สงขลา เนื่องในวันสถาปนา อบจ. "1 พฤศจิกายน 2556" โดยมีแขกผู้มีเกียรติฯ หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรในสังกัด อบจ.สงขลา ร่วมในพิธี โอกาสนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ได้กล่าวถึงทิศทาง รวมถึงภารกิจในการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตั้งแต่อดีตมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน หลังจากนั้นในช่วงเวลา 16.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ได้ร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสามัคคีระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.สงขลา ข้าราชการ อบจ.สงขลา กับ ข้าราชการอาวุโสจังหวัดสงขลา ณ สนามฟุตบอล อบจ.สงขลา