งานแถลงข่าวการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 18 ชิงถ้วยพระราชทานฯ

    2013-10-30 13:07:41
    วันที่ 28 ต.ค.56  เวลา 10.30 น. ณ บริเวณท่าน้ำวัดบางหยี หมู่ที่ 4 ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา  นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  พร้อมด้วย นายบรรจง ช่วยชู นายอำเภอบางกล่ำ  นายภาณุ วรมิตร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ และ นายบุญเจอ กัลยาศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณี จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 18 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาท ซึ่งกำหนดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2556 ณ บริเวณท่าน้ำบางหยี หมู่ที่ 4 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา โดยแบ่งจัดการแข่งขันออกเป็น 5 ประเภท ประกอบด้วย การแข่งขันประเภท 12 ฝีพาย ประชาชนทั่วไป ชิงถ้วยพระราชทานสมเด้จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , การแข่งขันประเภท 9 ฝีพายประชาชนทั่วไป , การแข่งขันประเภท 9 ฝีพาย (จังหวัดพัทลุง,จังหวัดสงขลา) ,การแข่งขันประเภท 7 ฝีพาย ประชาชนทั่วไป และการแข่งขันประเภท 7 ฝีพาย เยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี  โดยมีทีมสมัครเข้่าร่วมแข่งขันเป็นฝีพายจากจังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช พังงาและจังหวัดสงขลา ซึ่งมีจำนวนประมาณ 43 ลำ (มากกว่าทุกปีที่ผ่านมา) ทั้งนี้การจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีข้างต้น ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้จัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ประเพณีการแข่งขันเรือยาวของอำเภอบางกล่ำที่สืบสานกันมาอย่างยาวนาน ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายา และสิ่งที่สำคัญประการหนึ่งของการจัดงานประเพณีเรือยาวดังกล่าว นั่นคือ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นถึงความสำคัญของวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่มีความผูกพันกับสายน้ำมาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความสมัครสมานสามัคคีของบุคคลที่ได้ชื่อว่าอยู่ในเรือลำเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝน การทุ่มเทแรงกายแรงใจ ความพร้อมเพรียง และการประสานสัมพันธ์ที่ทำให้ไปสู่จุดหมายได้ โดยมิใช่อาศัยความสามารถของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถนำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี