อบจ.สงขลา ร่วมกับภาคีเครือข่ายฯและส่วนราชการใกล้เคียงจัดโครงการหน้าบ้านสวยถวายพ่อหลวง

    2013-10-24 01:17:39
    วันที่ 23 ตค. 2556 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์  บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ และข้าราชการในสังกัด จับมือร่วมกับภาคีเครือข่ายฯและส่วนราชการใกล้เคียง จัดกิจกรรมตามโครงการ "หน้าบ้านสวยถวายพ่อหลวง" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวทางองค์การบริหารสงขลามีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของจังหวัดสงขลาให้มีความสามารถเพียงพอที่จะรองรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะการพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีสภาพพร้อมใช้ น่าเดินทาง รวมไปจนถึงการจัดสภาพแวดล้อมบริเวณริมทางตามถนนสายต่างๆให้ดูสวยงาม สะอาดตา น่าเดินทาง ตั้งแต่บริเวณห้าแยกเกาะยอ ไปจนถึงสะพานติณสูลานนท์ ให้เป็นถนนตัวอย่าง มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ควบคู่กับการปรับภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่นสวยงาน โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การประดับธงตราสัญลักษณ์และพระบรมสาทิสลักษณ์ของแต่ละหน่วยงาน การขุดลอกคูคลอง การปลูกบัวหลวง การปลูกต้นพุทธรักษาตลอดแนวทั้งสองฝั่ง การประดับต้นดาวเรือง ฯลฯ ซึ่งผลจากการดำเนินงานในครั้งนี้ย่อมส่งผลให้เส้นทางระหว่าง 5 แยกเกาะยอถึงสะพานติณสูลลานนท์กลายเป็นเส้นทางที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะได้รับรู้ และเกิดความประทับใจ อีกทั้งยังเป็นถนนตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่นๆอีกด้วย