พิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5

    2013-10-23 22:11:42
    นายนิพนธ์  บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด อบจ.สงขลา รวมไปจนถึงหน่วยงานต่างๆมากกว่า 120 หน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนนิสิต นักเรียน นักศึกษา พ่อค้าและประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยะมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2556 เวลา 07.00-08.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุเสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 บริเวณสวนสาธารณะฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายกฤษฎา บุญราช เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชนและพสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมรำลึกถึงวันคล้ายสวรรคตและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระเมตตาคุณของพระองค์ท่านที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าแก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยนานัปการ