การสำรวจความพร้อมพื้นที่ในการดำเนินงานตามโครงการ"หน้าบ้านสวยถวายพ่อหลวง"

    2013-10-22 17:36:02
    ในวันที่ 22 ตุลาคม 2556 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการสำรวจความพร้อมของพื้นที่ที่ทาง อบจ.สงขลาจะดำเนินการปลูกต้นพุทธรักษา ในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2556 ณ บริเวณรอบสำนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตามโครงการ "หน้าบ้านสวยถวายพ่อหลวง" เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 5 ธันวามหาราช ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในนโยบายของผู้บริหารในด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทาง อบจ.สงขลา ได้ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการต่างๆและผู้นำชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ข้างต้น โดยจะเริ่มรณรงค์ในพื้นที่ที่อยู่ในละแวกเดียวกับสำนักงาน อบจ.สงขลา เป็นพื้นที่นำร่อง