กิจกรรมยามเช้า Morning Talk ณ กองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4

    2013-10-22 17:19:43
    ในวันที่ 22 ตุลาคม 2556 เวลา 07.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมกิจกรรมยามเช้า Morning Talk กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายกฤษฎา บุญราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในจังหวัดสงขลา ณ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งภายบรรยายภายในงานประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆมากมายที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้