นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าของการก่อสร้างสวนสาธารณะเมืองสงขลา

    2018-06-04 14:06:58
    4 มิถุนายน 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าของการก่อสร้างสวนสาธารณะเมืองสงขลาเพื่อการท่องเที่ยวแห่งใหม่ ซึ่งขณะนี้เครื่องจักรกำลังดำเนินการถมดินปรับพื้นที่บริเวณแนวขอบริบรั้วพร้อมทั้งวางแนนท่อปูนโดยรอบ และกำลังเตรียมการทำทางลอดอุโมงค์เชื่อมต่อ ระหว่างสวนสาธารณะแห่งใหม่กับสนามกีฬาติณสูลานนท์