นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมงานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโว ประจำปี ๒๕๕๖ ณ บริเวณเชิงบันไดเขาตังกวน

    2013-10-21 12:42:05
    วันที่ 20 ตค. 2556 เวลา 06.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  เข้าร่วมงานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโว ประจำปี ๒๕๕๖ ณ บริเวณเชิงบันไดเขาตังกวน อ.เมือง จ.สงขลา  โดยการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม อันดีงาม ให้ดำรงสืบไป ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเผยแพร่วัฒนธรรม ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทย และต่างประเทศ