นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วยคณะฯ ลงสำรวจภูมิทัศน์บริเวณลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ทั้ง 2 ฝั่ง

    2013-10-21 12:38:21
    วันที่ 18 ตค. 2556 เวลา 16.300 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะฯ ได้แก่ พ.อ.ธนาวีร์  สุวรรณรัตน์  ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 42  นายพฤกษ์  พัฒโน รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายชาลี นพวงศ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ 97และอีกหลายหน่วยงาน ได้พร้อมใจกันลงสำรวจภูมิทัศน์บรืเวณลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ทั้ง 2ฝั่ง เพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการฯในการที่จะเตรียมความพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนในช่วงฤดูมรสม ซึ่งถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของทางผู้บริหาร อบจ.สงขลา