พิธีเปิดงานวันครบรอบการก่อตั้งสมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา

    2013-10-21 11:02:55
    วันที่ 18 ตค. 2556 เวลา 10.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครบรอบการก่อตั้งสมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 12/2556 ณ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ สงขลา  โดยภายในงานมีกิจกรรมทางด้านนันทนาการให้แก่ผู้สูงอายุที่เข้ามาร่วมโครงการฯ ทั้ง 16 อำเภอ   ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวสอดรับกับนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้บริหารฯ อบจ.สงขลา ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุให้ครอบคลุมทุกด้าน