ผู้ว่าฯจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายก อบจ.สงขลา สำรวจความพร้อมพื้นที่จะก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง

    2013-10-21 10:56:41
    วันที่ 18 ตค. 2556 เวลา 08.00 น.  นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายพีรศิลป์ พันธ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้การต้อนรับ รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม  ประเสริฐ  บุญชัยสุข  พร้อมคณะทีม CSR ซึ่งได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  พร้อมทั้งสำรวจความพร้อมของพื้นที่ที่จะก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง  Rubber City และทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชน และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา เกี่ยวกับการดำเนินโครงการดังกล่าว