การประชุมโครงการหน้าบ้านสวยถวายพ่อหลวงเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

    2013-10-16 11:05:33
    เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมโครงการหน้าบ้านสวยถวายพ่อหลวงเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น ๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา