นายก อบจ.สงขลา เข้าพบนายโจว ไห่ เฉิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา

    2018-06-04 14:07:46
    4 มิถุนายน 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าพบนายโจว ไห่ เฉิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา เพื่อร่วมปรึกษาข้อราชการ ในการร่วมพัฒนาเมืองสงขลา ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ของจังหวัดสงขลา ณ สถานกงสุล อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา