นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2556

    2013-10-14 11:08:13
    ในวันที่ 13 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2556 ณ หอประชุมตำรวจภูธรภาค 9 ซึ่งประกอบด่้วยกิจกรรมต่างๆดังนี้ พิธีสักการะพระพุทธโสธร พิธีบูชาศาลพระภูมิ พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจ พิธีอ่านสารจากท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ