พิธีเทกระจาดโปรดวิญญาณ (ซีโกว) ณ ศาลพระแม่กวนอิมสวนหมาก (ตรงข้ามวัดแจ้ง)

    2013-10-14 09:28:14
    วันที่ 13 ตุลาคม 2556 เวลา 12.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธีเทกระจาดโปรดวิญญาณ (ซีโกว) ณ ศาลพระแม่กวนอิมสวนหมาก พร้อมทั้งแจกทานให้แก่ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของพิธีส่งเสด็จองค์กิ้วฮ๋องฮุดโจ้ว ของงานเทศกาลถือศีลกินเจ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556 (ระหว่างวันที่ 3-13 ตุลาคม 2556)