นายก อบจ.สงขลาพร้อมด้วยคณะฯเข้าร่วมเสวนาเวทีชาวบ้านในหัวข้อ ตลาดน้ำคลองแห อนาคตใหม่ก้าวไกลสู่อาเซียน

    2013-10-14 08:39:23
    วันที่ 12 ตุลาคม 2556 เวลา 16.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะฯ เข้าร่วมเสวนาเวทีชาวบ้านในหัวข้อ "ตลาดน้ำคลองแห อนาคตใหม่ก้าวไกลสู่อาเซียน" ณ บริเวณศาลาท่าน้ำวัดคลองแห โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณตลาดน้ำคลองแดนให้เป็นห้องรับแขกของจังหวัดสงขลา ทั้งนี้ทาง อบจ.สงขลา ได้จัดตั้งงบประมาณในการปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบคลอง 2ฝั่ง ของตลาดน้ำคลองแห จำนวน 5ล้านบาท ซึ่งคาดว่าในอนาคตทาง อบจ.สงขลาจะสนับสนุนให้มีจุดจำหน่ายและแสดงสินค้าโอทอป เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เกิดความประทับใจเมื่อมาเยี่ยมชม พร้อมกันนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต