งานเทศกาลถือศีล กินผัก สองแผ่นดิน เลี้ยงคนทั้งเมือง

    2013-10-13 13:46:36
    วันที่ 11 ตุลาคม 2556 เวลา 15.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิด "งานเทศกาลถือศีล กินผัก สองแผ่นดิน เลี้ยงคนทั้งเมือง" ณ บริเวณหน้าตลาดสด 90 ไร่ บ้านจังโหลน อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวเป็นการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีของคนไทยเชื้อ   สายจีนที่มีมาตั้งแต่อดีตกาล ในขณะเดียวกันยังเป็นการสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวบริเวณเขตชายแดนไทย-มาเลย์ และยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  ซึ่งย่อมส่งผลให้เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยเสริมภาพลักษณ์  ตลอดจนสามารถสร้าง    ความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง