นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วยคณะฯ ลงพื้นที่สำรวจบริเวณตลาดน้ำคลองแห

    2013-10-11 00:40:44
    ในวันที่ 10 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วยคณะฯ ลงพื้นที่สำรวจบริเวณตลาดน้ำคลองแห ทั้งนี้ในการดำเนินงานดังกล่าวทาง อบจ.สงขลาได้ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อม รวมทั้งปรับสภาพน้ำในตลาดน้ำคลองแหให้คืนความอุดมสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขลาต่อไปภายในอนาคต