ตัวแทนผู้นำชุมชนเข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายก อบจ.สงขลา พร้อมทั้งปรึกษาหารือเกี่ยวกับรถตรวจการณ์

    2013-10-09 16:44:02
    นายกมล  หมัดเลียด กำนันตำบลปริก , นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวังสงขลา พร้อมคณะ ขอเข้าพบ เพื่อแสดงความยินดี กับ นายนิพนธ์  บุญญามณี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องรถตรวจการณ์ เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆ  ตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ห้องประชุมมิ่งเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา