คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดศรีไชย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆของ อบจ.สงขลา

    2013-10-09 16:40:42
    เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดศรีไชย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆของ อบจ.สงขลา โดยมี นายสุวิทย์ จิตบรรจง เลขานุการนายกอบจ.สงขลา ให้การต้อนรับพร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ